Siz su gurubu değişken nitelikli, duygusal, paylaşımcı, romantik tutumlara sahip bir burç iken, Kova ben merkezli, bencil, soğuk kanlı, flörtöz, yüzeysel tutumları ile ön plana çıkmış bir burçtur. İlk başta sana fazlası ile cezbedici gelecek olan Kova, cazibesi, çekimi ile seni kendisine çekebilir.. Flörtöz tutumları seni baştan çıkarabilir.. Fakat ilişki ilerledikçe ciddi ayrışımlar söz konusu olabilir.. Kova’nın sosyal hayatına verdiği önem, arkadaşlarına verdiği önem, sana ayırdığı zamanın azlığı, ben merkezli davranışları, derin, duygusal bağlar kurmaktan kaçınması, ailevi ilişkilerde duyarsız tutumlar sergilemesi seni ciddi ciddi yıpratabilir ve bir ilişkiye tek başına emek vermekten bıkabilirsin.. Cinsel anlamda uyum sağlamak sizin adınıza maalesef ki oldukça güç olabilir.. Kova yüzeysel ve ben merkezli bir doğaya sahip olduğu için seni anlayamayacak dolayısı ile sen beklediğin köklü duygusal bağları kuramadığın için mutlu olamayacaksın.. Kariyer hayatında ise Kova özgürlükçü tercihlerde bulunacaktır.. Seyahatler, keşifler, yeni fikirler, entelektüel tutumlar onun için cezbedici olacaktır.. Sürekli olarak fikir değiştirmesi ve hareket halinde olması seni yıpratabilir.. Sağ duyu ve sabır gerektiren bu ilişki, karşılık öz veri ile zıtlıkların uyumunu sağlayabilir.. Ancak bu ilişki üzerine hayalperest düşüncelere kapılmadan, kendini kaptırmadan önce ciddi anlamda bir tanıma süreci tanımalısın sevgili Balık..